Laman Info Mudah Belajar merupakan wadah untuk berkongsi ilmu berkaitan belajar dan mengajar untuk menjadi rujukan semua golongan peringkat umur,

Penubuhan Laman Info Mudah Belajar adalah bermulanya idea untuk berkongsi maklumat – maklumat kepentingan belajar dan mengajar yang sentiasa menjadi rujukan pelajar dan para pengajar.

Matlamat kami adalah menjadikan Laman Info Mudah Belajar ini sebagai laman utama semua orang dalam mendapatkan ilmu.

Objektif kami adalah untuk berkongsi ilmu berkaitan belajar dan mengajar dari aspek kepentingan, tips, manfaat, faedah dan info – info terkini bersesuaian dengan perkembangan teknologi dan kemanjuan.

Kami berharap perkongsian melalui Laman Info Mudah Belajar ini dapat membantu dalam menambah pengetahuan semua pengunjung.